دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ مغز هسته زردآلو ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲ شكلت تبلتي cocoa ۳۵۵۰۰ مشاهده محصول
۳ شكلات تبلتي سفيد پارميدا ۲۹۸۰۰ مشاهده محصول
۴ شكلات تبلتي مغز فندق (پارميدا ) ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵ شكلات تبلتي پارميدا (تلخ ) ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶ كره گردو ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷ كره بادام هندي ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸ كره ميكس ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹ كره بادام زميني ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ كره بادام درختي ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ كره فندق ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ كره پسته ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ پودر پسته ۵۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ اسلايس شليل خشك (صادارتي ) ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ آلو خشك قطره طلا (صادارتي ) ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ آبنبات ميوه اي پرستو ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ شكلات بايكيت فندقي ۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۱۸ شكلات بايكيت تلخ ۹۸۵۰۰ مشاهده محصول
۱۹ توت خشك فوق اعلا ۲۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ پودر باميه ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ عسل موم دار آذربايجان ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ عرق زنيان ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ عرق چهل گياه ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ عرق دارچين ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ عرق خارشتر ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ عرق آويشن ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ عرق رازيانه ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ عرق هل ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ گرد غوره ۱۹۵۰۰ مشاهده محصول
۳۰ تخمه آفتابگردان ليمويي ۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ پودر كاكائو نگين راه ابريشم ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ پودر هل ممتاز نگين راه ابريشم ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ بادام پرك خام ۲۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ آلو حاج حسني ۱۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ بادام سوخته ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ لوكوم رنگي رنگي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ نقل گشنيز گل محمدي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ نقل بيدمشك خلال ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ كانفت ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ به خشك (صادارتي ) ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ اطلسي كاكائويي ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ پودر نارنج (چاشني مخصوص سالاد و غذا ) ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ پياز خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ مغز فندق وارداتي درشت (شور ) ۲۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ مغز فندق وارداتي درشت (خام ) ۲۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ بادام منقا محب ايراني ۲۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ خرما صادارتي هليله ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ گيلاس نمكي (با هسته ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ جو پوست كنده ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ گز كرماني 28% لقمه مخلوط ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ پسته احمد آقايي درشت شور ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ سبزي خشك شنبليله ۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۳ سبزي خشك تره ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ پونه خشك خوزستان ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ سبزي خشك گشنيز ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ سبزي نعنا دو آتيشه ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ ادويه كاري مخلوط ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ پودر پياز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ آرد نخودچي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ پودر ليمو ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ پودر سير ۱۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ سماق قرمز ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ سوهان عسلي 3 قسمتي ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۶۵ سوهان عسلي 4 قسمتي ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۶۶ پولكي اصفهان ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ باقلوا كوچك حاج خليفه علي رهبر ۷۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ مسقطي زرشك و انار ۹۸۵۰۰ مشاهده محصول
۶۹ تخمه كدو مشهدي گلپري ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ گلاب كاشان (750 گرمي ) ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ گردو با پوست ايراني ۱۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ تخمه چلغوز خام ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ كشمش سبز كاشمر ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۷۴ مغز گردو ايراني فوق اعلا ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ كاپوچينو با شكر ترابيكا ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ كشك گوسفندي اعلا ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ لپه باقالي سبز خشك اعلا امسالي صادراتي ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ شكلات اترنو شونيز ۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۷۹ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ شيريني چاي قزوين ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ نان فسايي(مخلوط ) سوغات شهر فسا ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ نان فسايي(كنجدي ) سوغات شهر فسا ۶۰۵۰۰ مشاهده محصول
۸۳ نان فسايي(ساده ) سوغات شهر فسا ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ شيريني مخلوط كوچك حاج خليفه علي رهبر ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ شيريني مخلوط بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۱۶۲۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ خرما رطب اعلا ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ دانه سياه دانه ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ باقلوا بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۱۴۰۵۰۰ مشاهده محصول
۸۹ قطاب حاج خليفه علي رهبر ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ عرق شاتره ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ عرق نعنا ۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ عرق كاسني ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ تخمه كدو كم نمك (گرده اي) ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ انجير كردي اعلا ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۵ عسل شهد فوق بكر نگين (650 گرمي ) ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ عسل شهد فوق بكر نگين (900 گرمي ) ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۸ دسر سوهان محمد ساعدي نيا ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۹ سوهان حبه اي محمد ساعدي نيا ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ سوهان بدون قند محمد ساعدي نيا ۱۴۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ برنج هاشمي ممتاز نگين 10 كيلوگرمي ۴۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ برنج هاشمي ممتاز ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ خرما زاهدي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ اسلايس گوجه خشك(صادارتي ) ۱۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ اسلايس ليموترش خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ شكلات سنگي رودخانه اي پارميدا ۱۰۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۷ شكلات مخلوط دومنيكا شونيز ۱۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۸ شكلات شونيز طرح دياموند ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۹ عدس آجيلي ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۰ آلبالو نمكي تبريز ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۱ زغال اخته بدون هسته ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۲ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۳ سيب خشك اعلا(صادارتي ) ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۴ حبه نارگيل خشك (صادارتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۵ آلو شوقاني با هسته ۱۱۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۱۶ آلو ترش آذربايجان ۵۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۱۷ اسلايس آلو شابلوني (صادارتي ) ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۸ آلو ترش خوانسار ممتاز ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۹ آلو طرقبه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۰ كرنبري اعلا ۳۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۱ مغز فندق خام ايراني ۴۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۲ مغز گردو ممتاز ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۳ بادام زميني با پوست شور ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۴ بادام زميني ريز محلي آستانه ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۵ بادام منقا شور ايراني ۲۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۶ خلال پسته اعلاء ۴۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۷ تخمه كدو گوشتي گلپري اعلا ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۸ تخمه جاباني گلپري ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۹ خرمالو خشك (صادراتي ) ۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۰ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۱ زردآلو باهسته آفتابي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۲ كشمش پلويي درشت آفتابي ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۳ كشمش پلويي ريز آفتابي ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۴ آناناس خشك (صادارتي ) ۵۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۵ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۵۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۶ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۷ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۱۰۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۸ مسقطي گل محمدي ۹۸۵۰۰ مشاهده محصول
۱۳۹ برگه زردآلو نرم درجه يك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۰ نبات شاخه اي زعفراني ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۱ نبات چوبي زعفراني ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۲ نخودچي خام ۵۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۳ كشمش سبز كاشمر امسالي ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۴ انجير پرك ۲۰۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۵ انجير خشك استهبان ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۶ ميوه خشك مخلوط(صادراتي ) ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۷ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول