دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ آلو حاج حسني ۱۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲ بادام سوخته ۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۳ لوكوم رنگي رنگي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴ نقل گشنيز گل محمدي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵ نقل بيدمشك خلال ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۶ كانفت ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۷ به خشك (صادارتي ) ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸ اطلسي كاكائويي ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۹ توپك خرمايي ۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ پودر نارنج (چاشني مخصوص سالاد و غذا ) ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ پياز خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ مغز فندق وارداتي درشت (شور ) ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ مغز فندق وارداتي درشت (خام ) ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ آجيل 5 مغز ويژه ۲۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ بادام منقا محب ايراني ۱۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ آجيل زمستوني ۱۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ خرما صادارتي هليله ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ گيلاس نمكي (با هسته ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ جو پوست كنده ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ سبزي خشك شنبليله ۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ سبزي خشك تره ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ پونه خشك خوزستان ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ سبزي خشك گشنيز ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ سبزي نعنا دو آتيشه ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ پودر پياز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ پودر ليمو ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ پودر سير ۱۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ گردو با پوست ايراني ۱۰۸۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ تخمه چلغوز خام ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ مغز گردو سفيد ايراني (سايز درشت ) ۲۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ كشك گوسفندي اعلا ۶۲۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ لپه باقالي سبز خشك اعلا امسالي صادراتي ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ خرما رطب اعلا ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ تخمه كدو كم نمك (گرده اي) ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۶۴۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ اسلايس ليمو خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ آلبالو نمكي تبريز 300 گرمي ۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ زغال اخته بدون هسته ۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ سيب خشك اعلا(صادارتي ) ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ حبه نارگيل خشك (صادارتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ مغز فندق خام ايراني ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ مغز گردو ايراني (سايز متوسط ) ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ تخمه جاباني گلپري ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ خرمالو خشك (صادراتي ) ۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ آناناس خشك (صادارتي ) ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ نبات چوبي زعفراني ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ كشمش سبز كاشمر امسالي ۹۳۵۰۰ مشاهده محصول
۵۳ انجير خشك استهبان ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول