دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ پاستيل مخلوط ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲ پسته احمد آقايي ممتاز خام ۳۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳ پودر پوست انار ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴ پودر لبو ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵ سيب خشك بدون پوست ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶ آجيل چهارشنبه سوري ۲۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷ انجير شيرازي فوق اعلا ۱۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸ باسلق اعلا ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹ آبنبات شير قهوه پرستو ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ اسلايس آلو شابلوني (قرمز كم رنگ ) ۲۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ برگه زرد آلو سوپر ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ آبغور (ارگانيك ) ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ آلبالو قرمز ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ معجون نگين ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ گلپر درشت ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ تخمه كدو گوشتي زرد ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ پودر زيره سياه ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ خلال نارنج شيرين ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ چيبس خرما ۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ پودر گوجه ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ پودر عناب ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ پودر سنجد ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ ميوه خشك مخلوط (كادويي) ۲۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ مغز هسته زردآلو ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ شكلت تبلتي cocoa ۳۵۵۰۰ مشاهده محصول
۲۶ شكلات تبلتي سفيد پارميدا ۲۹۸۰۰ مشاهده محصول
۲۷ شكلات تبلتي مغز فندق (پارميدا ) ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ شكلات تبلتي پارميدا (تلخ ) ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ كره گردو ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ كره بادام هندي ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ كره ميكس ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ كره بادام زميني ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ كره بادام درختي ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ كره فندق ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ كره پسته ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ پودر پسته ۵۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ اسلايس شليل خشك (صادارتي ) ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ آلو خشك قطره طلا (صادارتي ) ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ آبنبات ميوه اي پرستو ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ شكلات بايكيت فندقي ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ شكلات بايكيت تلخ ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ توت خشك فوق اعلا ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ پودر باميه ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ عسل موم دار آذربايجان ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ عرق زنيان ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ عرق چهل گياه ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ عرق دارچين ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ عرق خارشتر ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ عرق آويشن ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ عرق رازيانه ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ عرق هل ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ گرد غوره ۱۹۵۰۰ مشاهده محصول
۵۳ تخمه آفتابگردان ليمويي ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ پودر كاكائو نگين راه ابريشم ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ پودر هل ممتاز نگين راه ابريشم ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ بادام پرك خام ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ آلو حاج حسني ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ بادام سوخته ۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ لوكوم رنگي رنگي ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ نقل گشنيز گل محمدي ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ نقل بيدمشك خلال ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ كانفت ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ چاي به خشك ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ اطلسي كاكائويي ۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۵ پودر نارنج ،چاشني سالاد و غذا ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ پياز خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ مغز فندق وارداتي درشت (شور ) ۲۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ مغز فندق وارداتي درشت (خام ) ۲۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۶۹ بادام منقا محب ايراني ۳۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ خرما صادارتي هليله ۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ گيلاس نمكي (با هسته ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ جو پوست كنده ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ گز كرماني 28% لقمه مخلوط ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۴ پسته احمد آقايي دستچين شور ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ چري بري(گيلاس خشك بدون هسته صادراتي ) ۴۳۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ پونه خشك خوزستان ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ سبزي نعنا دو آتيشه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۷۹ پودر قند ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ ادويه كاري مخلوط ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ سماق قهوه اي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ دانه فلفل سياه ۱۶۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ خلال نارنج خشك ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ پودر پياز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ آرد نخودچي ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ پودر ليمو ۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ پودر زيره سبز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ پودر سير ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ پودر فلفل سفيد ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ سماق قرمز ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ سوهان عسلي 3 قسمتي ۹۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ سوهان عسلي 4 قسمتي ۹۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ پولكي اصفهان ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ باقلوا كوچك حاج خليفه علي رهبر ۱۰۷۵۰۰ مشاهده محصول
۹۵ مسقطي زرشك و انار ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ شكلات تلخ 75% ۲۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ بادام منقا خام خارجي ۲۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۸ كنجد خام ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۹ تخمه كدو مشهدي گلپري ۱۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ تخمه دور سفيد شور خارجي ۳۷۵۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ گلاب كاشان (750 گرمي ) ۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ گردو با پوست ايراني ۱۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ تخمه چلغوز خام ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ موسير خشك شده ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ پودر كشك ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ كندر خوراكي ۳۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۷ تخم گشنيز ۱۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۸ تخم كتان ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۹ پودر گلپر ۱۷۵۰۰ مشاهده محصول
۱۱۰ كنجد شور ۶۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۱ كشمش سبز كاشمر ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۲ مغز گردو ايراني فوق اعلا ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۳ حبه زنجبيل ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۴ كاپوچينو با شكر ترابيكا ۱۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۵ كشك گوسفندي اعلا ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۶ لپه باقالي سبز خشك اعلا امسالي صادراتي ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۷ شكلات اترنو شونيز ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۸ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۹ شيريني چاي قزوين ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۰ نان فسايي(مخلوط ) سوغات شهر فسا ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۱ نان فسايي(كنجدي ) سوغات شهر فسا ۹۴۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲۲ نان فسايي(ساده ) سوغات شهر فسا ۸۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۳ شيريني مخلوط كوچك حاج خليفه علي رهبر ۱۲۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۴ شيريني مخلوط بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۲۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۵ بادم هندي خام متوسط ۳۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۶ خرما رطب اعلا ۶۱۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲۷ دانه سياه دانه ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۸ غنچه گل محمدي ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۹ پر ليموعماني ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۰ باقلوا بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۱۹۲۵۰۰ مشاهده محصول
۱۳۱ قطاب حاج خليفه علي رهبر ۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۲ عرق شاتره ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۳ عرق نعنا ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۴ عرق كاسني ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۵ عرق بهار نارنج ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۶ عرق بيدمشك ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۷ تخمه كدو كم نمك (گرده اي) ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۸ انجير كردي اعلا ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۹ عسل شهد آذربايجان (650 گرمي ) ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۰ عسل شهد آذربايجان ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۱ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۲ دسر سوهان محمد ساعدي نيا ۵۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۳ سوهان حبه اي محمد ساعدي نيا ۱۰۲۵۰۰ مشاهده محصول
۱۴۴ سوهان بدون قند محمد ساعدي نيا ۱۹۲۵۰۰ مشاهده محصول
۱۴۵ مغز تخمه كدو اردبيل ۶۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۶ برنج هاشمي ممتاز نگين 10 كيلوگرمي ۸۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۷ برنج هاشمي ممتاز ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۸ خرما زاهدي ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۹ خرما پيارم اعلا ۱۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۰ اسلايس گوجه خشك(صادارتي ) ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۱ اسلايس ليموترش خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۲ شكلات تلخ آيدين 85% ۲۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۳ شكلات تلخ آنديس ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۴ شكلات تلخ پارميدا مخلوط ۳۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۵ شكلات سنگي رودخانه اي پارميدا ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۶ شكلات مخلوط دومنيكا شونيز ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۷ شكلات شونيز طرح دياموند ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۸ عدس آجيلي ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۹ كيوي خشك ممتاز(صادراتي ) ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۰ آلبالو نمكي تبريز ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۱ زغال اخته با هسته نمكي ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۲ زغال اخته بدون هسته ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۳ شاهدانه شور ۱۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۴ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۵ سيب خشك اعلا(صادارتي ) ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۶ موز خشك اعلا(صادراتي ) ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۷ اسلايس نارگيل خشك (صادارتي ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۸ آلو شوقاني با هسته ۱۲۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۶۹ آلو ترش آذربايجان ۵۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۷۰ اسلايس آلو شابلوني (قرمز پرررنگ ) ۲۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۱ آلو ترش خوانسار ممتاز ۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۲ آلو طرقبه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۳ كرنبري اعلا ۳۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۴ مغز فندق خام ايراني ۴۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۵ گردو با پوست خارجي ۱۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۶ مغز گردوصبحانه ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۷ مغز گردودندانه دار ۲۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۸ مغز تخمه آفتابگردان ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۹ تخمه كدو گوشتي خام ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۰ خلال بادام اعلا ۳۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۱ بادام زميني با پوست شور ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۲ بادام زميني ريز محلي آستانه ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۳ بادام زميني با پوست خام ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۴ بادام سنگي ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۵ بادام هندي خام درشت ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۶ بادام منقا شور خارجي ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۷ بادام منقا شور ايراني ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۸ مغز بادام خام آذرشهر ۳۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۹ خلال پسته اعلاء ۶۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۰ مغز پسته شور ۵۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۱ پسته احمد آقايي دستچين خام ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۲ پسته احمد آقايي ممتاز شور ۳۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۳ پسته اكبري شور زعفراني ۳۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۴ آجيل مغز شيرين اعلا(رژيمي ) ۳۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۵ تخمه كدو گوشتي بوداده بدون نمك ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۶ تخمه كدو گوشتي شور اعلا ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۷ تخمه كدو گوشتي گلپري اعلا ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۸ تخمه جاباني گلپري ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۹ تخمه آفتابگردان شور ممتاز ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۰ تخمه آفتابگردان گلپر ممتاز ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۱ خرمالو خشك (صادراتي ) ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۲ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۳ زردآلو باهسته آفتابي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۴ كشمش پلويي درشت آفتابي ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۵ كشمش پلويي ريز آفتابي ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۶ پشمك بسته اي حاج عبدالله زعفراني ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۷ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۸ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۹ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۰ مسقطي گل محمدي ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۱ برگه زردآلو نرم درجه يك ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۲ آجيل سويا ترش ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۳ نبات شاخه اي زعفراني ۳۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۴ نبات چوبي زعفراني ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۵ تخمه آفتابگردان بدون نمك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۶ نخودچي خام ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۷ كشمش سبز كاشمر امسالي ۱۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۸ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۹ انجير پرك استهبان ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۰ انجير پرك فوق اعلا ۴۰۰۰۰۰ مشاهده محصول