دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ بادام منقا محب ايراني ۱۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲ آجيل شب يلدا ۱۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۳ خرما صادارتي هليله ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴ گيلاس نمكي (با هسته ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵ جو پوست كنده ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۶ خاويار ماهي برند (روسيه ) ۳۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷ سبزي خشك شنبليله ۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸ سبزي خشك تره ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹ پونه خشك خوزستان ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ سبزي خشك گشنيز ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ سبزي نعنا دو آتيشه ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ پودر سير ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ تخمه چلغوز خام ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ كشك گوسفندي اعلا ۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ لپه باقالي سبز خشك اعلا امسالي صادراتي ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ تخمه كدو كم نمك (گرده اي) ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۶۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ اسلايس ليمو خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ آلبالو نمكي تبريز ۱۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ زغال اخته بدون هسته ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۷۱۴۰۰ مشاهده محصول
۲۴ سيب خشك اعلا(صادارتي ) ۱۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ حبه نارگيل خشك (صادارتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ تخمه جاباني گلپري ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ خرمالو خشك (صادراتي ) ۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ آناناس خشك (صادارتي ) ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۳۹۸۰۰۰ مشاهده محصول