دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲ پسته فندقي خام ۲۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳ ميوه خشك مخلوط(صادراتي ) ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴ انجير خشك استهبان ۱۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵ انجير پرك اعلا ۳۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶ انجير پرك ۲۰۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۵۹۴۰۰ مشاهده محصول
۸ كشمش سبز كاشمر امسالي ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۹ نخودچي دوآتيشه شور ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ نخودچي دوآتيشه بدون نمك ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ نخودچي خام ۵۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ چيبس ميگو ۲۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ زرشك پفكي (صادارتي ) ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ تخمه آفتابگردان بدون نمك ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ عناب خشك بيرجند ۸۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ نبات چوبي زعفراني ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ نبات پرده يزد ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ نبات شاخه اي زعفراني ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ آجيل سويا نمكي ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ آجيل سويا بدون نمك ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ برگه زردآلو نرم درجه يك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ آلو بخارا ممتاز مشهد ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ مسقطي گل محمدي ۹۸۵۰۰ مشاهده محصول
۲۴ تافي كره اي توفيس ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ تافي نارگيلي توفيس ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ تافي لواشكي تاكديس ۳۶۵۰۰ مشاهده محصول
۲۷ تافي لواشكي يامان ۲۷۵۰۰ مشاهده محصول
۲۸ تافي آيدين طرح نوروز ۷۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ گز عصاري خوانسار ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ گز لقمه 18% پسته و بادام كرماني ۹۸۸۰۰ مشاهده محصول
۳۱ گز لقمه صادارتي اعلا 42% پسته كرماني ۱۸۳۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ گز آردي فوق ممتاز 42% پسته كرماني ۱۸۳۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ گز لقمه 42% فوق پسته كرماني ۱۶۱۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ گز معراج طلايي30 درصد پسته ۱۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ گز معراج خاتم %40 پسته خاتم ۱۹۱۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۱۰۴۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ زعفران نيم مثقال سر گل نگين ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ زعفران 2 مثقال سر گل نگين(كادويي) ۱۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ زعفران 1 گرم سر گل نگين ۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۵۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ پشمك لقمه حاج عبدالله زعفراني ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ پشمك لقمه حاج عبدالله وانيلي ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ پشمك بسته اي حاج عبدالله وانيلي ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ پشمك بسته اي حاج عبدالله كاكائو ۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ پشمك بسته اي حاج عبدالله زعفراني ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ آناناس خشك (صادارتي ) ۵۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ كشمش پلويي ريز آفتابي ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ كشمش پلويي درشت آفتابي ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ عناب بيرجند(درشت ) ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ زردآلو باهسته آفتابي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ قيصي نرم اعلا ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۳ قيصي خشك اعلا ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ خرمالو خشك (صادراتي ) ۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ تخمه آفتابگردان گلپر ممتاز ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ تخمه آفتابگردان شور ممتاز ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ تخمه جاباني شور (متوسط) ۸۴۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ تخمه جاباني شور دستچين ۹۷۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ تخمه جاباني گلپري ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ تخمه روغني خوي ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ تخمه سناتوري رژيمي ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ تخمه محبوبي زعفراني ممتاز ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ تخمه محبوبي گلپر ممتاز ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۵ تخمه كدو گوشتي دو آتيشه ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ تخمه كدو گوشتي شور اعلا ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ تخمه كدو مشهدي شور ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ تخمه كدو گوشتي بدون نمك ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۹ آجيل 4 مغز شور اعلا ۳۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ آجيل 4 مغز بو داده بدون نمك(رژيمي ) ۳۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ آجيل 4 مغز گرده نمكي (عربي ) ۳۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ آجيل مغز شيرين اعلا ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ آجيل شور تبريز ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۴ آجيل مشكل گشا ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ آجيل سلامت ۶۳۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ آجيل ژاپني ۱۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۷۷ پسته اكبري زعفراني لوكس ۳۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ پسته اكبري شور زعفراني ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۹ پسته اكبري خام ممتاز ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ پسته احمد آقايي شور زعفراني ۲۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ پسته احمد آقايي خام اعلا ۲۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ پسته احمد آقايي بدون نمك ۲۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ پسته فندقي شور زعفراني ۲۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ پسته احمد آقايي نمكي ۲۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ مغز پسته شور ۴۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ مغز پسته خام ۴۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ خلال پسته اعلاء ۴۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ مغز بادام شور آذرشهر ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ مغز بادام خام آذرشهر ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ مغز بادام خام خارجي ۲۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ مغز بادام شور خارجي ۲۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ مغز بادام صادارتي شور ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ بادام منقا شور ايراني ۲۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ بادام منقا شور خارجي ۲۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۹۵ بادام هندي زعفراني متوسط ۳۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ بادام هندي خام درشت ۳۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ بادام زميني روكش دار ۶۷۵۰۰ مشاهده محصول
۹۸ بادام سنگي ۶۴۵۰۰ مشاهده محصول
۹۹ بادام زميني با پوست خام ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ بادام زميني ريز محلي آستانه ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ بادام زميني با پوست شور ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ بادام زميني سركه و سبزيجات ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ بادام زميني آستانه ۱۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ بادام ژاپني ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ خلال بادام اعلا ۲۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ تخمه دور سفيد خام (خوي) ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۷ تخمه كدو گوشتي خام ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۸ مغز تخمه آفتابگردان ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۹ مغز گردو ممتاز ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۰ گردو با پوست كاغذي ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۱ مغز فندق خام ايراني ۴۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۲ مغز فندق شورايراني ۴۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۳ كرنبري اعلا ۳۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۴ آلو طرقبه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۵ آلو ترش خوانسار ممتاز ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۶ آلو برقاني ۳۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۱۷ اسلايس آلو شابلوني (صادارتي ) ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۸ آلو ترش آذربايجان ۵۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۱۹ آلو شوقاني با هسته ۱۱۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲۰ حبه نارگيل خشك (صادارتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۱ سيب خشك اعلا(صادارتي ) ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۲ گلابي خشك اعلا(صادراتي ) ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۳ برگه زرد آلو جنگلي درجه يك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۴ توت خشك فوق ممتاز وليان ۲۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۵ توت خشك ممتاز ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۶ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۷ شاهدانه شور ۶۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲۸ زغال اخته بدون هسته ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۹ زغال اخته با هسته نمكي ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۰ آلبالو نمكي تبريز ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۱ تافي ميوه اي خارجي ۱۵۹۴۰۰ مشاهده محصول
۱۳۲ تافي شيري خارجي ۱۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۳ شكلات پذيرايي شونيز ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۴ شكلات شونيز طرح دياموند ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۵ شكلات مخلوط دومنيكا شونيز ۱۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۶ شكلات قهوه قافلانكوه ۱۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۷ شكلات سنگي رودخانه اي پارميدا ۱۰۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۸ شكلات سنگي قافلانكوه ۱۰۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۹ شكلات تلخ پارميدا مخلوط ۲۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۰ شكلات تلخ آنديس ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۱ اسمارتيز ممتاز مينو ۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۲ پشمك لقمه حاج عبدالله مخلوط ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۳ پاستيل ژله اي آيدين ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۴ آبنبات نعنايي مينو ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۵ آبنبات ترش ميوه اي ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۶ آبنبات شيري ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۷ اسلايس ليموترش خشك(صادارتي ) ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۸ اسلايس گوجه خشك(صادارتي ) ۱۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۹ خرما پيارم اعلا ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۰ خرما خاصويي اعلاء ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۱ برنج هاشمي ممتاز ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۲ برنج هاشمي ممتاز نگين 10 كيلوگرمي ۴۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۳ چاي سبز رفاه لاهيجان ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۴ چاي سياه رفاه لاهيجان ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۵ مغز تخمه كدو اردبيل ۱۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۶ سوهان گل 500 گرمي محمد ساعدي نيا ۹۶۲۰۰ مشاهده محصول
۱۵۷ سوهان گل 800 گرمي محمد ساعدي نيا ۱۵۳۴۰۰ مشاهده محصول
۱۵۸ سوهان لقمه 500 گرمي محمد ساعدي نيا ۹۶۲۰۰ مشاهده محصول
۱۵۹ سوهان لقمه 750 گرمي محمد ساعدي نيا ۱۴۸۲۰۰ مشاهده محصول
۱۶۰ سوهان بدون قند محمد ساعدي نيا ۱۲۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۶۱ سوهان حبه اي محمد ساعدي نيا ۶۸۹۰۰ مشاهده محصول
۱۶۲ دسر سوهان محمد ساعدي نيا ۳۱۲۰۰ مشاهده محصول
۱۶۳ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۴ عسل شهد فوق بكر نگين (900 گرمي ) ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۵ عسل شهد فوق بكر نگين (500 گرمي ) ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۶ عسل شهد فوق بكر نگين (650 گرمي ) ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۷ پشمك شكلاتي حاج عبدالله ۵۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۶۸ آبنبات زنجبيلي پرستو ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۹ انجير كردي اعلا ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۰ تخمه كدو كم نمك (گرده اي) ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۱ عرق بيدمشك ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۲ عرق بهار نارنج ۱۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۳ عرق كاسني ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۴ عرق نعنا ۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۵ عرق شاتره ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۶ حلوا ارده بهجتي كوچك ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۷ حلوا ارده بهجتي بزرگ ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۸ ارده عباس بهجتي 400 گرمي ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۹ ارده عباس بهجتي 700 گرمي ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۰ قطاب حاج خليفه علي رهبر ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۱ باقلوا بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۱۴۰۵۰۰ مشاهده محصول
۱۸۲ پر ليموعماني ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۳ تخم شربتي ۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۴ دانه سياه دانه ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۵ پودر فلفل قرمز ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۶ خرما رطب اعلا ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۷ بادم هندي خام متوسط ۳۲۸۷۰۰ مشاهده محصول
۱۸۸ شيريني مخلوط بزرگ حاج خليفه علي رهبر ۱۶۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸۹ شيريني مخلوط كوچك حاج خليفه علي رهبر ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۰ شيريني برشتوك اصفهان ۶۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۱ نان فسايي(ساده ) سوغات شهر فسا ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۲ نان فسايي(كنجدي ) سوغات شهر فسا ۶۰۵۰۰ مشاهده محصول
۱۹۳ نان فسايي(مخلوط ) سوغات شهر فسا ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۴ شيريني چاي قزوين ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۵ شكلات kit kat ۲۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۶ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۷ باقلوا 500 گرمي پنج مغز كاشان ۷۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹۸ شكلات اترنو شونيز ۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۱۹۹ كشك گوسفندي اعلا ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۰ كشك رشته اي بيرجندي ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۱ كاپوچينو با شكر ترابيكا ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۲ حبه زنجبيل ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۳ بادام هندي زعفراني درشت ۳۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۴ مغز گردو ايراني اعلا ۲۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۵ كنجد خام ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۶ پودر زنجبيل ۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۷ پودر آويشن ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۸ گلپر درشت ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰۹ تخم كتان ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۰ تخم گشنيز ۱۳۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۱ كندر خوراكي ۳۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۲ موسير خشك شده ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۳ تخمه چلغوز خام ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۴ مغز گردو خورشتي ۱۸۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۵ گردو با پوست ايراني ۱۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۶ گلاب كاشان (750 گرمي ) ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۷ تخمه دور سفيد شور خارجي ۳۷۵۰۰ مشاهده محصول
۲۱۸ تخمه كدو مشهدي گلپري ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱۹ كنجد شور ۶۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۰ بادام منقا خام خارجي ۲۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۱ بادام زميني باربيكيو ۵۸۵۰۰ مشاهده محصول
۲۲۲ شكلات تلخ 75% ۱۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۳ مسقطي زرشك و انار ۹۸۵۰۰ مشاهده محصول
۲۲۴ ليمو عماني ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۵ لوبيا چيتي ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۶ ذرت پاپكرن ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۷ خرما عسلي ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۸ حلواي مسقطي با تزيين آجيل چهار مغز ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲۹ باقلوا كوچك حاج خليفه علي رهبر ۷۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۰ نان برنجي ساده شكرريز ۵۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۱ نان برنجي زعفراني شكرريز ۵۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۲ اريس شيري حلاوت ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۳ پولكي اصفهان ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۴ پشمك لقمه حاج عبدالله كاكائو ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۵ راحتي حلاوت ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۶ نان برنجي عباس كريمي ۳۲۵۰۰ مشاهده محصول
۲۳۷ شيريني نخودچي ۵۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳۸ سوهان عسلي 4 قسمتي ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۲۳۹ سوهان عسلي 3 قسمتي ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۲۴۰ نان خرمايي عباس كريمي ۳۲۵۰۰ مشاهده محصول
۲۴۱ نبات كادويي (زعفراني و سفيد ) ۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۲ كلمپه زعفراني كرماني ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۳ سماق قرمز ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۴ پودر فلفل سفيد ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۵ ارزن ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۶ شكر ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۷ پودر ليمو ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۸ آرد نخودچي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴۹ گل گاو زبان ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۰ سماق قهوه اي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۱ ادويه كاري مخلوط ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۲ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۳ سبزي نعنا دو آتيشه ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۴ پسته كله قوچي خام ۳۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۵ پسته احمد آقايي درشت شور ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۶ پسته احمد آقايي درشت خام ۲۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۷ گز كرماني 28% آردي مخلوط ۹۸۸۰۰ مشاهده محصول
۲۵۸ گز كرماني 28% لقمه مخلوط ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵۹ گيلاس نمكي (با هسته ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۰ پسته كله قوچي شور ۳۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۱ بادام منقا محب ايراني ۲۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۲ پياز خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۳ پودر نارنج (چاشني مخصوص سالاد و غذا ) ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۴ اطلسي كاكائويي ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۵ به خشك (صادارتي ) ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۶ كانفت ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۷ نقل بيدمشك خلال ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۸ نقل گشنيز گل محمدي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶۹ لوكوم رنگي رنگي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۰ آلو حاج حسني ۱۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۱ بادام پرك خام ۲۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۲ پودر هل ممتاز نگين راه ابريشم ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۳ پودر كاكائو نگين راه ابريشم ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۴ تخمه آفتابگردان ليمويي ۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۵ گرد غوره ۱۹۵۰۰ مشاهده محصول
۲۷۶ عرق هل ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۷ عرق رازيانه ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۸ عرق آويشن ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷۹ عرق دارچين ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۰ عرق چهل گياه ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۱ عرق زنيان ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۲ پودر باميه ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۳ توت خشك فوق اعلا ۲۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۴ شكلات بايكيت تلخ ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۵ شكلات بايكيت فندقي ۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۲۸۶ آبنبات ميوه اي پرستو ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۷ آلو خشك قطره طلا (صادارتي ) ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۸ اسلايس شليل خشك (صادارتي ) ۲۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸۹ پودر پسته ۵۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۰ كره فندق ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۱ كره بادام درختي ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۲ كره بادام زميني ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۳ كره ميكس ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۴ كره بادام هندي ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۵ كره گردو ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۶ شكلات تبلتي پارميدا (تلخ ) ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۷ شكلات تبلتي مغز فندق (پارميدا ) ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹۸ شكلات تبلتي سفيد پارميدا ۲۹۸۰۰ مشاهده محصول
۲۹۹ شكلت تبلتي cocoa ۳۵۵۰۰ مشاهده محصول
۳۰۰ مغز هسته زردآلو ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول