دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ پسته فندقي خام ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲ انجير خشك استهبان ۱۱۸۷۰۰ مشاهده محصول
۳ انجير پرك ۱۷۹۶۰۰ مشاهده محصول
۴ مويز بدون هسته ممتاز ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۵۹۴۰۰ مشاهده محصول
۶ زرشك پفكي (صادارتي ) ۷۹۸۰۰ مشاهده محصول
۷ تخمه آفتابگردان بدون نمك ۳۳۰۰۰ مشاهده محصول
۸ عناب خشك بيرجند ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹ زعفران نيم مثقال سر گل نگين ۳۰۵۰۰ مشاهده محصول
۱۰ زعفران 2 مثقال سر گل نگين(كادويي) ۱۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ زعفران 1 گرم سر گل نگين ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۳۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ عناب بيرجند(درشت ) ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ زردآلو باهسته آفتابي ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ تخمه آفتابگردان گلپر ممتاز ۳۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ تخمه آفتابگردان شور ممتاز ۳۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ تخمه دورسفيد شور ايراني ۳۷۵۰۰ مشاهده محصول
۲۰ تخمه محبوبي زعفراني ممتاز ۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ تخمه محبوبي گلپر ممتاز ۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ آجيل سلامت ۵۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ پسته احمد آقايي شور زعفراني ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ پسته احمد آقايي خام اعلا ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ پسته احمد آقايي بدون نمك ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ پسته فندقي شور زعفراني ۱۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ پسته احمد آقايي نمكي ۲۰۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ مغز بادام خام آذرشهر ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ بادام منقا شور ايراني ۱۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ بادام منقا شور خارجي ۱۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ مغز بادام زميني خام ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ بادام هندي خام درشت ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ بادام زميني روكش دار ۵۸۵۰۰ مشاهده محصول
۳۴ بادام سنگي ۶۴۵۰۰ مشاهده محصول
۳۵ بادام زميني ريز محلي آستانه ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ بادام زميني سركه و سبزيجات ۵۸۵۰۰ مشاهده محصول
۳۷ بادام ژاپني ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ تخمه دور سفيد خام (خوي) ۳۷۵۰۰ مشاهده محصول
۳۹ كرنبري اعلا ۲۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ آلو طرقبه درشت اعلا ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ آلو ترش خوانسار ممتاز ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ آلو برقاني ۲۴۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ آلو شابلوني (صادارتي ) ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ آلو ترش آذربايجان ۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ اسلايس ليمو خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ خرما پيارم اعلا (صادارتي ) ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ خاكشير اعلا ۳۴۸۰۰ مشاهده محصول
۴۸ مغز تخمه كدو اردبيل ۱۰۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ زعفران 1 مثقال سر گل نگين ۶۱۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ عسل شهد فوق بكر نگين (650 گرمي ) ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ مويز بدون هسته اعلا ۱۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ عرق بيدمشك نگين ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۳ عرق بهار نارنج نگين ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ عرق كاسني نگين ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ عرق نعنا نگين ۱۳۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ عرق شاطره نگين ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ حلوا ارده بهجتي كوچك ۳۲۵۰۰ مشاهده محصول
۵۸ حلوا ارده بهجتي بزرگ ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ ارده عباس بهجتي 400 گرمي ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ ارده عباس بهجتي 700 گرمي ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ نشاسته ۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ پر ليموعماني ۲۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ تخم شربتي ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ پودر فلفل قرمز ۱۸۵۰۰ مشاهده محصول
۶۵ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ بادام هندي زعفراني درشت ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ پودر زنجبيل ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ پودر آويشن ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۹ گلپر درشت ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ تخم كتان ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ تخم گشنيز ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ كندر ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ پودر كشك ۱۷۵۰۰ مشاهده محصول
۷۴ موسير خشك شده ۴۳۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ تخمه چلغوز خام ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ گردو با پوست ايراني ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ گلاب كاشان ۱۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ تخمه دور سفيد شور خارجي ۳۷۵۰۰ مشاهده محصول
۷۹ تخمه كدو مشهدي گلپري ۶۲۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ بادام منقا خام خارجي ۱۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ بادام زميني باربيكيو ۵۸۵۰۰ مشاهده محصول
۸۲ انجير كردي زعفراني ۲۷۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ خرما عسلي ۲۲۸۰۰ مشاهده محصول
۸۴ روغن كرمانشاهي بسته 400 گرمي ۶۷۵۰۰ مشاهده محصول
۸۵ جعبه كادوئي(پسته) ۳۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ جعبه كادوئي (آجيل مخلوط ) ۳۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ جعبه كادوئي (خشكبار ) ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ پودر فلفل سفيد ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ پودر سير ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ ارزن ۱۱۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ پودر شكر ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ پودر ليمو ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ پودر پياز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ گل گاو زبان ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۵ سنبل الطيب ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ گل محمدي ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ سماق قهوه اي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۸ ادويه كاري مخلوط ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۹ پودر قند ۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ سبزي نعنا دو آتيشه ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ پونه خشك خوزستان ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ پسته كله قوچي خام ۲۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ پسته احمد آقايي درشت شور ۲۰۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ پسته احمد آقايي درشت خام ۲۰۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ پسته كله قوچي شور ۲۱۵۰۰۰ مشاهده محصول