دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۵۹۴۰۰ مشاهده محصول
۳ كشمش سبز كاشمر امسالي ۹۳۵۰۰ مشاهده محصول
۴ عناب خشك بيرجند ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵ تافي كره اي توفيس ۴۴۳۰۰ مشاهده محصول
۶ تافي نارگيلي توفيس ۴۴۳۰۰ مشاهده محصول
۷ تافي لواشكي تاكديس ۳۶۵۰۰ مشاهده محصول
۸ تافي آيدين طرح نوروز ۷۲۰۰۰ مشاهده محصول
۹ گز عصاري خوانسار ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ گز معراج خاتم %40 پسته خاتم ۱۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۷۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ عناب بيرجند(درشت ) ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ زردآلو باهسته آفتابي ۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ تخمه جاباني شور ممتاز ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ تخمه جاباني شور دستچين ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ تخمه جاباني گلپري ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ تخمه روغني خوي ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ تخمه محبوبي زعفراني ممتاز ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۰ تخمه محبوبي گلپر ممتاز ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ تخمه كدو مشهدي شور ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ آجيل 4 مغز بو داده بدون نمك(رژيمي ) ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ آجيل 4 مغز گرده نمكي (عربي ) ۲۸۱۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ آجيل سلامت ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ آجيل ژاپني ۱۸۸۵۰۰ مشاهده محصول
۲۶ پسته احمد آقايي بدون نمك ۲۰۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ خلال پسته اعلاء ۴۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ مغز بادام خام خارجي ۲۴۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ مغز بادام شور خارجي ۲۴۷۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ مغز بادام صادارتي شور ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ بادام منقا شور ايراني ۱۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۲ بادام منقا شور خارجي ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ بادام هندي زعفراني متوسط ۳۲۸۷۰۰ مشاهده محصول
۳۴ بادام هندي خام درشت ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ بادام سنگي ۶۴۵۰۰ مشاهده محصول
۳۶ بادام زميني ريز محلي آستانه ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ بادام زميني سركه و سبزيجات ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ بادام زميني فلفلي و كچاپ ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ بادام ژاپني ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ خلال بادام اعلا ۲۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ مغز تخمه آفتابگردان ۴۹۸۰۰ مشاهده محصول
۴۲ گردو با پوست كاغذي ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ مغز فندق خام ايراني ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ مغز فندق شورايراني ۳۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ توت خشك فوق ممتاز ۳۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ عدس آجيلي ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ تافي ميوه اي خارجي ۱۵۹۴۰۰ مشاهده محصول
۴۸ اسلايس ليمو خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ خرما زاهدي ۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ خاكشير اعلا ۳۴۸۰۰ مشاهده محصول
۵۱ مغز تخمه كدو اردبيل ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ ارده عباس بهجتي 400 گرمي ۳۶۰۰۰ مشاهده محصول
۵۳ ارده عباس بهجتي 700 گرمي ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ پودر فلفل قرمز ۱۸۵۰۰ مشاهده محصول
۵۵ خرما رطب اعلا ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ بادم هندي خام متوسط ۳۲۸۷۰۰ مشاهده محصول
۵۷ هل فله اي مخصوص نگين ۱۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ بادام هندي زعفراني درشت ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ پودر زنجبيل ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ گلپر درشت ۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ تخم كتان ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ تخم گشنيز ۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ كندر ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ موسير خشك شده ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۵ مغز گردو خورشتي ۱۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ تخمه كدو مشهدي گلپري ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ بادام منقا خام خارجي ۱۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ بادام زميني باربيكيو ۵۸۵۰۰ مشاهده محصول
۶۹ خرما عسلي ۲۲۸۰۰ مشاهده محصول
۷۰ حلواي مسقطي با تزيين آجيل چهار مغز ۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ سوهان عسلي 4 قسمتي ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ سوهان عسلي 3 قسمتي ۵۷۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ پودر فلفل سفيد ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۴ ارزن ۱۱۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ پودر ليمو ۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ پودر پياز ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ سنبل الطيب ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ گل محمدي ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۹ سماق قهوه اي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ ادويه كاري مخلوط ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ سبزي خشك ترخون ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ سبزي نعنا دو آتيشه ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ بادام منقا محب ايراني ۱۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ مغز فندق وارداتي درشت (خام ) ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ مغز فندق وارداتي درشت (شور ) ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ توپك خرمايي ۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ اطلسي كاكائويي ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ به خشك (صادارتي ) ۲۸۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ نقل بيدمشك خلال ۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ نقل گشنيز گل محمدي ۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ لوكوم رنگي رنگي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ بادام سوخته ۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ آلو حاج حسني ۱۱۸۰۰۰ مشاهده محصول