دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۲ پسته فندقي خام ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳ ميوه خشك مخلوط(صادراتي ) ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴ انجير خشك استهبان ۱۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵ انجير پرك فوق اعلا ۳۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶ انجير پرك استهبان ۳۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷ مويز بدون هسته اعلا ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹ كشمش سبز كاشمر امسالي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ نخودچي دوآتيشه شور ۸۷۵۰۰ مشاهده محصول
۱۱ نخودچي دوآتيشه بدون نمك ۸۷۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲ نخودچي خام ۸۴۵۰۰ مشاهده محصول
۱۳ چيبس ميگو ۳۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ زرشك پفكي (صادارتي ) ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ تخمه آفتابگردان بدون نمك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ عناب خشك بيرجند ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ نبات چوبي سفيد ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ نبات چوبي زعفراني ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ نبات پرده يزد ۶۹۵۰۰ مشاهده محصول
۲۰ نبات شاخه اي زعفراني ۴۲۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ نبات شاخه اي سفيد ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ آجيل سويا نمكي ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ آجيل سويا ترش ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ آجيل سويا بدون نمك ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ برگه زردآلو نرم درجه يك ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ آلو بخارا ممتاز مشهد ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ مسقطي گل محمدي ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ تافي كره اي توفيس ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ تافي نارگيلي توفيس ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ تافي لواشكي تاكديس ۴۹۸۰۰ مشاهده محصول
۳۱ تافي لواشكي يامان ۲۷۵۰۰ مشاهده محصول
۳۲ تافي آيدين طرح نوروز ۱۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ گز عصاري خوانسار ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ گز لقمه 18% پسته و بادام كرماني ۱۴۹۵۰۰ مشاهده محصول
۳۵ گز لقمه صادارتي اعلا 42% پسته كرماني ۳۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ گز آردي فوق ممتاز 42% پسته كرماني ۳۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ گز لقمه 42% فوق پسته كرماني ۳۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ گز معراج طلايي30 درصد پسته ۲۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ گز معراج خاتم %40 پسته خاتم ۳۰۴۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ زعفران نيم مثقال سر گل نگين ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ زعفران 2 مثقال سر گل نگين ۳۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ زعفران 1 گرم سر گل نگين ۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ پشمك لقمه حاج عبدالله زعفراني ۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ پشمك لقمه حاج عبدالله وانيلي ۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ پشمك بسته اي حاج عبدالله وانيلي ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ پشمك بسته اي حاج عبدالله كاكائو ۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ پشمك بسته اي حاج عبدالله زعفراني ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ آناناس خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ سوجوق باسلق با شيره انگور و مغز گردو ۷۵۵۰۰ مشاهده محصول
۵۳ كشمش پلويي ريز آفتابي ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ كشمش پلويي درشت آفتابي ۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ عناب بيرجند(درشت ) ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ زردآلو باهسته آفتابي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ قيصي نرم اعلا ۲۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ قيصي خشك اعلا ۱۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۱۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ خرمالو خشك (صادراتي ) ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ تخمه آفتابگردان گلپر ممتاز ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ تخمه آفتابگردان شور ممتاز ۱۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ تخمه جاباني شور ممتاز ۲۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ تخمه جاباني شور دستچين ۲۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۵ تخمه جاباني گلپري ۲۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ تخمه دورسفيد شور ايراني ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ تخمه روغني خوي ۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ تخمه سناتوري رژيمي ۷۳۰۰۰ مشاهده محصول
۶۹ تخمه محبوبي اعلا ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ تخمه كدو گوشتي گلپري اعلا ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۷۱ تخمه محبوبي گلپر ممتاز ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ تخمه كدو گوشتي دو آتيشه ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۷۳ تخمه كدو گوشتي شور اعلا ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۷۴ تخمه كدو مشهدي شور ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۷۵ تخمه كدو گوشتي بوداده بدون نمك ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۷۶ آجيل 4 مغز شور اعلا ۴۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ آجيل 4 مغز بو داده بدون نمك(رژيمي ) ۴۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ آجيل 4 مغز گرده نمكي (عربي ) ۴۳۳۰۰۰ مشاهده محصول
۷۹ آجيل مغز شيرين اعلا(رژيمي ) ۴۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ آجيل شورممتاز تبريز ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ آجيل مشكل گشا ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ آجيل سلامت ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ آجيل ژاپني ۲۸۶۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ پسته اكبري زعفراني لوكس ۶۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ پسته اكبري شور ۵۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ پسته اكبري خام ممتاز ۵۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ پسته احمد آقايي ممتاز شور ۳۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ پسته احمد آقايي دستچين خام ۵۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ پسته فندقي شور ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ مغز پسته شور ۷۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ مغز پسته خام ۷۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ خلال پسته اعلاء ۹۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ مغز بادام شور آذرشهر ۴۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ مغز بادام خام آذرشهر ۴۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۵ مغز بادام خام خارجي ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ مغز بادام شور خارجي ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ مغز بادام صادارتي شور ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۸ بادام منقا شور خارجي ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۹ مغز بادام زميني سركه نمكي ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ بادام هندي زعفراني متوسط ۴۲۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ بادام هندي خام درشت ۴۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ بادام زميني روكش داركچاپ ۱۰۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ بادام سنگي ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ بادام زميني با پوست خام ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ بادام زميني ريز محلي آستانه ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ بادام زميني با پوست شور ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۷ بادام زميني فلفلي و كچاپ ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۸ بادام زميني درشت آستانه ۱۱۹۸۰۰ مشاهده محصول
۱۰۹ بادام ژاپني ۲۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۰ خلال بادام اعلا ۳۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۱ تخمه دور سفيد خام (خوي) ۸۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۲ تخمه كدو گوشتي خام ۱۶۳۵۰۰ مشاهده محصول
۱۱۳ مغز تخمه آفتابگردان ۱۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۴ مغز گردو ممتاز ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۵ مغز گردوصبحانه ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۶ گردو با پوست خارجي ۱۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۷ مغز فندق خام ايراني ۳۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۸ مغز فندق شورايراني ۳۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۹ فندق با پوست خام ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۰ كرنبري اعلا ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۱ آلو طرقبه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۲ آلو ترش خوانسار ممتاز ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۳ آلو جنگلي طلايي ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۴ آلو برقاني ۸۹۷۰۰ مشاهده محصول
۱۲۵ اسلايس آلو شابلوني (قرمز پرررنگ ) ۲۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۶ آلو ترش آذربايجان ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۷ آلو شوقاني با هسته ۱۲۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۲۸ اسلايس نارگيل خشك (صادارتي ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۹ موز خشك اعلا(صادراتي ) ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۰ اسلايس پرتقال خشك (صادارتي ) ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۱ گلابي خشك اعلا(صادراتي ) ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۲ برگه زرد آلو جنگلي درجه يك ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۳ توت خشك فوق ممتاز وليان ۴۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۴ توت خشك ممتاز ۳۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۵ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۶ شاهدانه شور ۱۱۹۸۰۰ مشاهده محصول
۱۳۷ زغال اخته بدون هسته ۳۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۸ زغال اخته با هسته نمكي ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۹ آلبالو نمكي تبريز ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۰ كيوي خشك ممتاز(صادراتي ) ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۱ عدس آجيلي ۹۶۳۰۰ مشاهده محصول
۱۴۲ تافي ميوه اي خارجي ۳۱۷۵۰۰ مشاهده محصول
۱۴۳ تافي شيري خارجي ۳۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۴ تافي شيري مگا استار ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۵ شكلات پذيرايي شونيز ۲۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۶ شكلات رنگين كمان ۱۰۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۷ شكلات نوروز خارجي تركمنستان ۲۰۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۸ شكلات مونس آناتا ۱۰۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۹ شكلات گلدن مخلوط آيدين ۱۶۷۶۰۰ مشاهده محصول
۱۵۰ شكلات شونيز طرح دياموند ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۱ شكلات مخلوط دومنيكا شونيز ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۲ شكلات قهوه قافلانكوه ۲۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۳ شكلات سنگي رودخانه اي پارميدا ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۴ شكلات سنگي قافلانكوه ۱۴۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۵ شكلات تلخ پارميدا مخلوط ۴۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۶ شكلات تلخ آنديس ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۷ شكلات تلخ آيدين 85% ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۸ ويفر روسي ۳۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۹ دراژه سه مغز قافلانكوه ۱۸۴۶۰۰ مشاهده محصول
۱۶۰ اسمارتيز ممتاز مينو ۱۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۱ ژله برگ فله رنگي قافلانكوه ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۲ پشمك لقمه حاج عبدالله مخلوط ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۳ پاستيل ژله اي آيدين ۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۴ آبنبات نعنايي مينو ۷۹۶۰۰ مشاهده محصول
۱۶۵ آبنبات ترش ميوه اي ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۶ آبنبات شيري ۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۷ اسلايس ليموترش خشك(صادارتي ) ۲۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۸ خرما پيارم اعلا ۱۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۹ خرما خاصويي اعلاء ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۰ خرما زاهدي ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۱ خاكشير اعلا ۲۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۲ برنج هاشمي ممتاز ۱۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۳ برنج هاشمي ممتاز نگين 10 كيلوگرمي ۱۱۰۰۰۰۰