دسته بندی محصولات

فروشگاه اینترنتی نگین راه ابریشم
EN | AR

ردیف نام محصول قیمت(تومان)
۱ آلبالوچه نگين بدون نگهدارنده ۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲ پسته فندقي خام ۳۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۳ ميوه خشك مخلوط(صادراتي ) ۲۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴ انجير خشك استهبان ۲۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵ انجير پرك فوق اعلا ۴۰۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶ انجير پرك استهبان ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷ مويز بدون هسته اعلا ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸ مويز هسته دار آفتابي ايراني ۱۰۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹ كشمش سبز كاشمر امسالي ۱۲۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰ نخودچي دوآتيشه شور ۷۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱ نخودچي دوآتيشه بدون نمك ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲ نخودچي خام ۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳ چيبس ميگو ۲۵۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴ زرشك پفكي (صادارتي ) ۱۰۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵ تخمه آفتابگردان بدون نمك ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶ عناب خشك بيرجند ۸۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷ نبات چوبي سفيد ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۸ نبات چوبي زعفراني ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۹ نبات پرده يزد ۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۲۰ نبات شاخه اي زعفراني ۳۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۱ نبات شاخه اي سفيد ۳۴۰۰۰ مشاهده محصول
۲۲ آجيل سويا نمكي ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۳ آجيل سويا ترش ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۴ آجيل سويا بدون نمك ۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۵ برگه زردآلو نرم درجه يك ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۲۶ آلو بخارا ممتاز مشهد ۱۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۲۷ مسقطي گل محمدي ۱۱۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۸ تافي كره اي توفيس ۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۲۹ تافي نارگيلي توفيس ۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۳۰ تافي لواشكي تاكديس ۵۳۰۰۰ مشاهده محصول
۳۱ تافي لواشكي يامان ۲۷۵۰۰ مشاهده محصول
۳۲ تافي آيدين طرح نوروز ۱۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۳۳ گز عصاري خوانسار ۱۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۴ گز لقمه 18% پسته و بادام كرماني ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۵ گز لقمه صادارتي اعلا 42% پسته كرماني ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۶ گز آردي فوق ممتاز 42% پسته كرماني ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۷ گز لقمه 42% فوق پسته كرماني ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۸ گز معراج طلايي30 درصد پسته ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۳۹ گز معراج خاتم %40 پسته خاتم ۲۰۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۰ گز معراج طلائي 18%پسته و بادام ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۱ زعفران نيم مثقال سر گل نگين ۹۲۰۰۰ مشاهده محصول
۴۲ زعفران 2 مثقال سر گل نگين ۳۵۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۳ زعفران 1 گرم سر گل نگين ۴۶۰۰۰ مشاهده محصول
۴۴ هل ممتاز نگين (بسته 40 گرمي ) ۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۴۵ برگه انبه آفتابي(صادارتي ) ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۶ پشمك لقمه حاج عبدالله زعفراني ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۴۷ پشمك لقمه حاج عبدالله وانيلي ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۴۸ پشمك بسته اي حاج عبدالله وانيلي ۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۴۹ پشمك بسته اي حاج عبدالله كاكائو ۲۴۰۰۰ مشاهده محصول
۵۰ پشمك بسته اي حاج عبدالله زعفراني ۳۲۰۰۰ مشاهده محصول
۵۱ آناناس خشك (صادارتي ) ۱۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۲ سوجوق باسلق با شيره انگور و مغز گردو ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۳ كشمش پلويي ريز آفتابي ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۴ كشمش پلويي درشت آفتابي ۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۵۵ عناب بيرجند(درشت ) ۱۳۷۰۰۰ مشاهده محصول
۵۶ زردآلو باهسته آفتابي ۱۳۵۰۰۰ مشاهده محصول
۵۷ قيصي نرم اعلا ۲۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۸ قيصي خشك اعلا ۱۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۵۹ اسلايس برگه هلو طبيعي(صادارتي ) ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۶۰ خرمالو خشك (صادراتي ) ۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۱ تخمه آفتابگردان گلپر ممتاز ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۲ تخمه آفتابگردان شور ممتاز ۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۳ تخمه جاباني شور (متوسط) ۱۶۵۰۰۰ مشاهده محصول
۶۴ تخمه جاباني شور دستچين ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۵ تخمه جاباني گلپري ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۶۶ تخمه دورسفيد شور ايراني ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۷ تخمه روغني خوي ۷۹۰۰۰ مشاهده محصول
۶۸ تخمه سناتوري رژيمي ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۶۹ تخمه محبوبي زعفراني ممتاز ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۰ تخمه كدو گوشتي گلپري اعلا ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۱ تخمه محبوبي گلپر ممتاز ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۲ تخمه كدو گوشتي شور اعلا ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۳ تخمه كدو مشهدي شور ۱۴۸۰۰۰ مشاهده محصول
۷۴ تخمه كدو گوشتي بوداده بدون نمك ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۷۵ آجيل 4 مغز شور اعلا ۳۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۶ آجيل 4 مغز بو داده بدون نمك(رژيمي ) ۳۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۷ آجيل 4 مغز گرده نمكي (عربي ) ۳۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۷۸ آجيل مغز شيرين اعلا(رژيمي ) ۳۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۷۹ آجيل شورممتاز تبريز ۲۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۰ آجيل مشكل گشا ۲۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۱ آجيل سلامت ۷۷۰۰۰ مشاهده محصول
۸۲ آجيل ژاپني ۲۲۶۰۰۰ مشاهده محصول
۸۳ پسته اكبري زعفراني لوكس ۴۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۴ پسته اكبري شور زعفراني ۳۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۵ پسته اكبري خام ممتاز ۳۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۶ پسته احمد آقايي ممتاز شور ۳۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۸۷ پسته احمد آقايي دستچين خام ۳۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۸۸ پسته فندقي شور زعفراني ۳۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۸۹ مغز پسته شور ۵۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۰ مغز پسته خام ۵۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۱ خلال پسته اعلاء ۶۹۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۲ مغز بادام شور آذرشهر ۳۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۳ مغز بادام خام آذرشهر ۳۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۴ مغز بادام خام خارجي ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۵ مغز بادام شور خارجي ۲۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۹۶ مغز بادام صادارتي شور ۲۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۹۷ بادام منقا شور خارجي ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۸ مغز بادام زميني سركه نمكي ۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۹۹ بادام هندي زعفراني متوسط ۳۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۰ بادام هندي خام درشت ۴۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۱ بادام زميني روكش داركچاپ ۸۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۰۲ بادام سنگي ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۳ بادام زميني با پوست خام ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۴ بادام زميني ريز محلي آستانه ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۵ بادام زميني با پوست شور ۷۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۶ بادام زميني فلفلي و كچاپ ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۷ بادام زميني درشت آستانه ۹۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۸ بادام ژاپني ۹۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۰۹ خلال بادام اعلا ۳۱۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۰ تخمه دور سفيد خام (خوي) ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۱ تخمه كدو گوشتي خام ۱۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۲ مغز تخمه آفتابگردان ۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۳ مغز گردودندانه دار ۲۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۴ مغز گردوصبحانه ۲۹۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۵ گردو با پوست خارجي ۱۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۶ مغز فندق خام ايراني ۴۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۷ مغز فندق شورايراني ۴۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۸ فندق با پوست خام ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۱۹ كرنبري اعلا ۳۳۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۰ آلو طرقبه ۱۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۱ آلو ترش خوانسار ممتاز ۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۲ آلو جنگلي طلايي ۴۹۵۰۰ مشاهده محصول
۱۲۳ آلو برقاني ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۴ اسلايس آلو شابلوني (قرمز پرررنگ ) ۲۲۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۵ آلو ترش آذربايجان ۵۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۲۶ آلو شوقاني با هسته ۱۲۴۸۰۰ مشاهده محصول
۱۲۷ اسلايس نارگيل خشك (صادارتي ) ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۸ موز خشك اعلا(صادراتي ) ۷۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۲۹ اسلايس پرتقال خشك (صادارتي ) ۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۰ گلابي خشك اعلا(صادراتي ) ۱۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۱ برگه زرد آلو جنگلي درجه يك ۱۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۲ توت خشك فوق ممتاز وليان ۲۷۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۳ توت خشك ممتاز ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۴ توت فرنگي خشك(صادراتي ) ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۵ شاهدانه شور ۱۱۷۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۶ زغال اخته بدون هسته ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۷ زغال اخته با هسته نمكي ۴۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۸ آلبالو نمكي تبريز ۶۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۳۹ كيوي خشك ممتاز(صادراتي ) ۴۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۰ عدس آجيلي ۱۲۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۱ تافي ميوه اي خارجي ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۲ تافي شيري خارجي ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۳ تافي شيري مگا استار ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۴ شكلات پذيرايي شونيز ۲۲۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۵ شكلات رنگين كمان ۱۰۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۶ شكلات نوروز خارجي تركمنستان ۲۰۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۷ شكلات مونس آناتا ۸۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۴۸ شكلات گلدن مخلوط آيدين ۱۶۷۶۰۰ مشاهده محصول
۱۴۹ شكلات شونيز طرح دياموند ۲۵۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۰ شكلات مخلوط دومنيكا شونيز ۲۱۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۱ شكلات قهوه قافلانكوه ۱۸۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۲ شكلات سنگي رودخانه اي پارميدا ۱۶۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۳ شكلات سنگي قافلانكوه ۱۲۳۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۴ شكلات تلخ پارميدا مخلوط ۳۵۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۵ شكلات تلخ آنديس ۱۹۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۶ شكلات تلخ آيدين 85% ۲۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۷ دراژه سه مغز قافلانكوه ۱۶۲۵۰۰ مشاهده محصول
۱۵۸ اسمارتيز ممتاز مينو ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۵۹ ژله برگ فله رنگي قافلانكوه ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۰ پشمك لقمه حاج عبدالله مخلوط ۴۵۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۱ لواشك دوسر پيچ به به ۴۱۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۲ پاستيل ژله اي آيدين ۷۴۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۳ آبنبات نعنايي مينو ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۴ آبنبات ترش ميوه اي ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۵ آبنبات شيري ۵۶۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۶ اسلايس ليموترش خشك(صادارتي ) ۱۸۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۷ اسلايس گوجه خشك(صادارتي ) ۲۳۰۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۸ خرما پيارم اعلا ۱۵۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۶۹ خرما خاصويي اعلاء ۶۸۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۰ خرما زاهدي ۳۹۰۰۰ مشاهده محصول
۱۷۱ خاكشير اعلا ۱۴۰۰۰۰ مشاهده محصول